homebiografiestudioaudio-samplescontact

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid en kunnen conflicten voorkomen. In algemene voorwaarden staan diverse zaken duidelijk omschreven. Het gaat hier om wederzijdse verplichtingen, ook verplichtingen met betrekking tot levering staan hierin beschreven.
educatiefhardsellinformatiefneutraalwarmzakelijk


Werkwijzen en levering
Teksten worden kaal ingesproken en mogen in eigen studio worden afgemixt.
Ik schrijf en redigeert indien gewenst de teksten zelf, creŽert het concept en kan zorgdragen voor het gehele traject, van het idee tot het eindprodukt.

Betaling
De ingesproken teksten mogen pas gebruikt worden na betaling. (tenzij anders overeengekomen). Na opname ontvangt de opdrachtgever een faktuur met daarop het overeengekomen tarief met een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Bij overschrijding zullen extra kosten worden berekend. Bedrijven buiten Nederland en Belgie betalen de helft vooraf.

Adres
Bij een offerte of bij een opdracht zal er altijd om een adres worden gevraagd. Een postbusadres wordt niet geaccepteerd.

Repeat fee
Na betaling van de overeengekomen tarieven heeft de opdrachtgever het recht om ingesproken (commercial) teksten te gebruiken gedurende 1 jaar. Na 1 jaar zal er 50% repeatfee worden gefactureerd (tenzij anders overeengekomen).

Tekst aanpassingen
Mocht er na het inspreken toch nog een tekstwijziging plaats vinden dan zullen deze extra in rekening worden gebracht. Spreekfouten worden binnen 8 dagen kosteloos opnieuw ingesproken.

Weigering
Zonder opgave van reden kunnen in te spreken teksten worden geweigerd.

hometarievenproducties
biografieleveringsvoorwaardenwebclips
studiodemoreadveel-gestelde-vragen
audio-samplesportfoliomeer
contactreclamewerksitemap