terug naar start pagina - back to homepage

Genealogie van het geslacht PerquinOnderzoek naar afkomst.

Inleiding.
Tot op heden wordt door velen in Nederland aangenomen dat de afkomst van het geslacht Perquin gezocht moet worden bij de 16e eeuwse, uit Italië afkomstige, familie Porquin. Dit is onjuist gebleken, echter de werkelijke herkomst van het geslacht is ook nog niet gevonden. Diverse aanwijzingen geven een mogelijke herkomst aan in de richting van de toenmalige zuidelijke Nederlanden.

Jean Perquin is de oudst bekende Nederlandse stamvader. Zijn nageslacht is uitvoerig gedocumenteerd. Naar schatting moet Jean Perquin omstreeks 1590 geboren zijn. In het Spaanse leger was hij specialist in explosieve stoffen (mineur) onder kapitein Benestat of Boneta en gelegerd in het garnizoen Breda. In 1625 was de stad Breda ingenomen door het leger van Generaal Ambrosio Spinola. In 1627 koopt Jean Perquin enige woningen in Breda en vestigt zich met echtgenote Catharina Philpsdr. Pippay (Pepe, Puppé) en drie kinderen in Breda. Het gezin is daar blijven wonen. In 1663 is Jean te Breda overleden.

Teneinde de herkomst van de francophone familie Perquin in Nederland vóór het jaar 1600 te achterhalen hebben de amateur-genealogen, mevrouw L.Klaassen, de heer H.Perquin en de heer F.Buijs zich schriftelijk tot diverse genealogische verenigingen in België, Frankrijk en Luxemburg gewend. Uit de antwoorden, die zij van welwillenden ontvingen is af te leiden, dat de oorsprong van de Franse familie Perquin mogelijk te vinden is in de streek tussen Bouzonville en Thionville in het Franse département Moselle (57). Door het ontbreken van de oudere registers van de diverse parochies, van vóór 1650, kon evenwel de doop en het huwelijk van genoemde Jean Perquin (nog) niet gevonden worden. Wel bleek het mogelijk een voorlopige genealogie van de plaatselijke families op te stellen vanaf de jaren 1650 tot 1900.

Bronnen; prudentie.
Door de welwillende medewerking van vele naamgenoten Perquin en van diverse Cercles Généalogiques uit het département Moselle en omgeving ontvingen wij verschillende genealogische fragmenten. Voor hun medewerking zijn wij allen zeer dankbaar. Al die gegevens hebben wij kunnen samenvoegen. Helaas is nog geen amateur-genealoog gevonden, die ons zou kunnen helpen ook gebruik te maken van de oude acten van notarissen en schepenen. Niettemin veronderstellen we, dat juist dergelijke documenten in de departementale archieven het onderzoek tussen 1590 en 1650 zouden kunnen aanvullen. Het zou ons kunnen helpen het uiteindelijke doel te halen: de herkomst van Jean Perquin.
Ons onderzoek gaat niet verder dan het jaar 1900. Uit privacy overwegingen hebben wij zorgvuldig vermedem de gegevens van recente personalia te vermelden. Ook de namen van de privé-inzenders, die ons hun gegevens toezonden, zijn niet vermeld. Wel worden hierna de namen genoemd van de Franse Genealogische Instituties, die ons sinds het jaar 2003 hebben geholpen:

  • Union des Cercles Généalogiques de Lorraine
  • Cercle Généalogique de Moselle, Thionville, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Ardennes, Logwy, Nancy, la Nied, Alsace, Flandre-Hainaut
  • Medewerking van burgemeesters van diverse steden (57, 55)
  • Naamgenoten Perquin uit Bibiche, Bouzonville, Colmen, Filstroff, Koenigsmacher, St.François, Saint Nicolas de Pierrepont, Vaudrechin Waldweistroff
  • Instellingen in België, Luxemburg en Duitsland
  • Informatie via Internet

Naar (généalogie de la famille Perquin France)

.

naar top van pagina - to top of page

© Uit deze homepage mogen geen gegevens worden overgenomen voor commerciële doeleinden.terug naar vorige pagina


>