terug naar start pagina - back to homepage

Genealogie van het geslacht PerquinPeeter Perquin

Peter, zoon uit het huwelijk van Johannes Perquin en Catharina Philipsd. Puppey (Pipay). Het is onbekend wanneer en waar hij is geboren, aangenomen is dat dit omstreeks 1625 geweest moet zijn. Het bewijs dat hij een zoon is van Johannes Perquin is te vinden in de delingsakte van 1663 bij het overlijden van Johannes, waarin Peeter als erfgenaam genoemd. Peeter wordt ook wel "Peron" of "de Wael" genoemd, mogelijk een aanwijzing van zijn afkomst uit de zuidelijke Nederlanden. Zijn beroep in Goirle is "sajetspinner" (sajet is getwijnd brei- en stop- garen). Op 7 september 1649 huwt hij met Catharina Hendrick Couwenberg, dochter van Hendrik Gerrit Michiel Jan Couwenbergh en Maeyken Laureyssen Cornelis, een familie van bierbrouwers. In het archief van Tilburg is het bewijs van hun ondertrouw op 9 augustus 1649 te vinden. In de eerste acte van de Kerkeraad Tilburg (nr. 19 op pag. 25) staat anno 1649: "Getrouwd te Goirle door Paridanus Leman" (ds. van Tilburg en Goirle). De acte luidt: "Die 9 augusti is ons vertoont een attertatie van D.J. van Hamerstede Pastor tot Gilze dat zijne Eerwaarde bij absentie van de predicant van Tilburgh in ondertrouw hadden genomen Peter Janszen, j.m. van Breda, met Catalijna Hendrickx j.d. woonende tot Goirle ende nae datze haere drey sondagsche proclamatien onverhinderrt hadden gehadt in onze gemeente als ook tot Gilze ende Breda gelijk ons is ghebleken uit attertatie van D. Hamerstede en D. Chr. Losecatius respectieve predicanten tot Gilse ende Breda sijnde den 5 september anno 1649 tot Goirle in die houwelijk state bevestight".
Uit het huwelijk zijn tussen 1650 en 1670 in Goirle tenminste zeven kinderen geboren. Van vijf kinderen, Hendricus, Maria, Stephanus, Joannes en Laurentius, zijn de doopbewijzen in Goirle nog te vinden. Van een zoon Jacobus is geen geboortebewijs gevonden, waarschijnlijk heeft dit kind maar kort geleefd. In het begrafenisboek van R.K. Kerk te Breda is op 2 januari 1657 een rekening te vinden van een kind van "Peeter Perkien".
Bij de geboorte van Maria, de dochter van "Petrus Parkin en Catharina Hendrick Couwenbergh", zijn getuigen "Willem Hendrick en Annelies Wolfs". Maria is mogelijk gehuwd geweest met Aegidius Verhaghen.
Bij de doop van Joannes Peeter, "zoon van Peeter Kin en Catlijn Hendrickx", zijn "Jacob Jan Kin en Mayke" getuigen, waarschijnlijk de broer en de stiefmoeder van Peeter.
Catharina, de vrouw van Peeter overlijdt in 1697, ongeveer zeven jaar later in 1704 overlijdt Peter. In de delingsacte van de goederen in Tilburg op 13 maart 1704 worden alleen de kinderen Hendrik, Steven, Jenneke, Jan en Cathalijn vermeld. De niet in deze acte genoemde kinderen zijn waarschijnlijk al voor die datum overleden.


naar top van pagina - to top of page

© Uit deze homepage mogen geen gegevens worden overgenomen voor commerciŽle doeleinden.terug naar vorige pagina


>