terug naar start pagina - back to homepage

Genealogie van het geslacht PerquinStephanus Petrus Perquin

Stephanus Petrus is in Goirle gedoopt op 27 april 1659. Op 8 december 1686 huwt hij met Catharina Adriana Cornelis Wolfs. Uit het huwelijk zijn tussen 1687 en 1703 in Alphen, Noord Brabant, zeven kinderen geboren. Het gezin is tussen 1703 en 1717 naar Vught verhuisd. Op het Marktveld aldaar bedrijft Stephanus samen met zijn zoon Johannes Stephanus een leerlooierij en een winkel genaamd "Sinte Joris".
Op 29 juni 1735 overlijdt op 44 jarige leeftijd zijn zoon "Jan Perkin, wonende in de Lande van Ravenstein". Daarvan is het bewijs gevonden in het rechtelijk archief van Den Bosch. In het document staat: "Procuratie van Steven Perquin op zijn zoon Jan Perquin ... om te mogen invorderen ... bij doodde". Deze zoon Jan is waarschijnlijk ongehuwd en zonder nageslacht overleden.
Stephanus is ziek en regelt op 7 juli 1736 zijn testament. Daarin legateert hij aan zijn zoon Jan (Stephanus) Perquin huis, werkhuis, hof, looierij en winkel te Vught in de plaats genaamd Sinte Joris ... of aan zijn wettige kinderen, met name; Jacobus, Lauwrens, Matthijs en Anna Perkin. En aan zijn dochter, Catharina Perquin, gehuwd met Jan Francis van der Stokke, 130 gulden.
Vier kinderen van Stephanus, Adrianus, Maria, Petrus en Cornelis, worden in het testament niet genoemd en ook niet Maria Elisabeth nog een kind uit het eerste huwelijk van Johannes Stephanus. Zij zullen allen voor die tijd zijn overleden. Merkwaardig is ook dat de reeds geboren kinderen uit het tweede huwelijk van Johannes Stephanus niet in het testament genoemd worden.
Stephanus is op 21 juni 1740 in Vught begraven.

Het voormalige pand van de looierij in Vught bestaat nog steeds. In 1741 was er een herberg in ondergebracht onder de naam "Herberghe Sint Joris Fughte". De Dommel liep in die tijd vlak langs het pand dat aan de dijk lag. De huidige Taalstraat heette toen nog Waterkant. De hieronder afgebeelde foto uit 1909 is waarschijnlijk een goede weergave van het pand uit de tijd van de leerlooierij.

Pand Taalstraat 1909

Het pand is nadien verbouwd. In 1990 was er een restaurant in gevestigd dat ook de naam "Sint Joris" voerde.

Pand Taalstraat 217
Pand Taalstraat 217 te Vught in 1990.

Nu is het een chinees restaurant. De naam St. Joris is niet meer aanwezig.


naar top van pagina - to top of page

© Uit deze homepage mogen geen gegevens worden overgenomen voor commerciŽle doeleinden.terug naar vorige pagina


>