terug naar start pagina - back to homepage

Genealogie van het geslacht PerquinJacobus Adrianus Perquin

Jacobus Adrianus, geboren in 1814 in 's-Hertogenbosch, is hoofdonderwijzer in Drunen. In 1835 huwt hij in zijn geboorte stad met Petronella Verspaget, geboren in 1813 te Saint Nicolaas, BelgiŽ, dochter van Franciscus Verspaget en Joanna Maria van Brussel. Uit het huwelijk worden drie dochters en een zoon geboren, allen in Drunen gedoopt. De tweede dochter Johanna Josephina, geboren in december 1840, is drie jaar later in februari 1843 overleden. Drie maanden na het overlijden van deze dochter wordt hun zoon Antonius Marinus geboren. Het jongste kind, Maria Francisca, geboren in 1848, overlijdt op vierentwintig jarige leeftijd in september 1872. Nog geen half jaar later in februari 1873 overlijdt ook Petronella, de vrouw van Jacobus, op zestig jarige leeftijd.
Antonius Marinus Perquin, zoon, oud 37 jaar, van beroep winkelier, wonende te Middelburg, en Johanna Veltman oud 37 jaar, secretaris, geen nabestaande, wonende alhier, geven in Drunen aan dat op 9 april 1876 om 5 uur in de middag binnen de gemeente is overleden Jacobus Adrianus Perquin, weduwnaar, oud 62 jaar, beroep hoofdonderwijzer wonende alhier, geboren 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen de echtelieden Michiel Perquin en Maria Dikse.


naar top van pagina - to top of page

© Uit deze homepage mogen geen gegevens worden overgenomen voor commerciŽle doeleinden.terug naar vorige pagina


>