terug naar start pagina - back to homepage

Genealogie van het geslacht PerquinNicolaas Adrianus Maria Perquin

Nicolaas Adrianus Maria Perquin is in Schiedam op 15 juni 1888. Hij is een zoon uit het tweede huwelijk van Ludovicus Perquin en Henrica Joanna Wendt. Op 23 september 1907 deed hij zijn professie in de Orde van St. Dominicus en kreeg de naam Pater Guala. Op 15 augustus 1913 is hij tot priester gewijd en is zielzorger geweest in Rotterdam en Nijmegen.
Het eerste overzicht van het geslacht Perquin is door hem samengesteld. In zijn overzicht wordt het, uit ItaliŽ afkomstige, geslacht Porquin aangegeven als de oudste voorouders. Een bewijs of bronvermelding wordt niet gegeven. Waarschijnlijk was hij in de veronderstelling dat de naam Perquin zou zijn afgeleid van de naam Porquin. In veel publicatie's is deze afkomst zondermeer overgenomen. Ook binnen de familie is deze aanname een hardnekkig bestaan gaan leiden. Het onderzoek van Pater Guala is waarschijnlijk rond het jaar 1940 afgesloten. Personen, geboren na die tijd, komen in zijn overzicht niet voor. In 1963 stond op de menukaart ter gelegenheid van zijn gouden Priesterfeest wel het wapen van het geslacht Porquin afgebeeld.
Pater Guala, Nicolaas Adrianus Maria Perquin, is op 27 Januari 1971 overleden en twee dagen later begraven op het kloosterkerkhof van het Albertinum te Nijmegen.
Exemplaren van zijn overzicht waren in 1991 nog bij diverse leden van de familie aanwezig.


naar top van pagina - to top of page

© Uit deze homepage mogen geen gegevens worden overgenomen voor commerciŽle doeleinden.terug naar vorige pagina