terug naar start pagina - back to homepage

Genealogie van het geslacht PerquinUitleg van het stamboom schema

De onderlinge relatie tussen de gezinnen wordt in twee schema's weergegeven.
De gezinnen worden aangegeven met een nummer, waarin het getal voor de punt de generatie aangeeft en het getal na de punt een volgnummer is.
De ouds bekende generatie heeft het generatie nummer 05.

Gezinnen van verschillende generatie's staan naast elkaar aangegeven, onderling verbonden met horizontale lijnen. Gezinnen van gelijke generatie staan onder elkaar. Gezinnen waarvan de stamhouders afkomstig zijn uit hetzelfde gezin staan onder elkaar en zijn al of niet met een vertikale lijn verbonden.
Als de muisaanwijzer op een gezinsnummer wordt geplaatst verschijnt de naam van de stamhouder van het gezin. Het overzicht van het gezin verschijnt door een nummer aan te klikken met de linker muisknop.

In schema 1 staan alle gezinnen van de eerste zeven generatie'smet generatie nummers van 05 tot en met 11. Na de 10e generatie zijn de gezinnen ingedeeld in afzonderlijke takken. Aan het volgnummer is te zien in welke tak een gezin is ingedeeld. De volgnummers van de verschillende takken lopen van 300 tot en met 900. Door te klikken op de dikgedrukte taknummers kan gewisseld worden tussen de schema's.

In schema 2 staan alle overige gezinnen tot en met generatie 14. Uit privacy overweging zijn van de 14e generatie alleen de gegevens van de stanhouder gegeven.


naar top van pagina - to top of page

© Uit deze homepage mogen geen gegevens worden overgenomen voor commerciŽle doeleinden.terug naar vorige pagina