terug naar start pagina - back to homepage

Genealogie van het geslacht PerquinInleiding

Veel leden van het geslacht Perquin in Nederland zijn van mening dat het geslacht Porquin de oudste stamouders moeten zijn geweest van het geslacht Perquin. Aanwijzingen of bewijzen daarvan zijn echter nergens te vinden.
In de ingezonden tekst "Jean Perquin (ca. 1590 - 1663) en zijn familie" is daarover meer te lezen.

In het archief van Breda zijn over het geslacht Perquin veel documenten te vinden. De oudst gevonden persoon, de stamvader, is Jean Perquin. Met het Spaanse leger is hij met zijn gezin naar Breda gekomen en heeft zich daar in 1627 definitief gevestigd. De afkomst van Jean en zijn eerste vrouw zijn niet te vinden. Ook ontbreken in Breda de gegevens over de plaats(en) en data van geboorten van de drie oudste kinderen.
In het overzicht is Jean aangegeven als de vijfde generatie, de voorgaande generaties zijn gereserveerd voor mogelijk nog te vinden oudere stamvaders van het geslacht.
Vanuit Breda hebben de afstammelingen van Jean zich over de provincie Noord Brabant verspreid. In het schema hieronder staan de plaatsnamen waar gezinnen van de familie zich in Brabant gevestigd hebben.

Brabant

Gegevens over achtste en negende generatie zijn alleen nog in de omgeving van Vught te vinden. Door kindersterfte en de vele priesters was de naam Perquin in Nederland bijna uitgestorven. Dank zij Mathias Johannes Perquin (1727-1812) van de negende generatie is de naam Perquin in Nederland blijven bestaan. Mathias uit Vught is de daarmee de tweede stamvader van het Nederlandse geslacht Perquin. Zijn nakomelingen hebben zich over heel Nederland verspreid. De band tussen de leden van het geslacht is daardoor uiteen gevallen. Vanaf de tiende generatie zijn de gezinnen in zeven takken ondergebracht, genummerd van 300 tot en met 900.
In twee schema's is de relatie tussen de gezinnen zichtbaar gemaakt. In het eerste schema staan de gezinnen vanaf de vierde tot de tiende generatie. In het tweede schema de gezinnen van de verschillende takken vanaf de tiende tot de veertiende generatie.
Veel personen zijn gevestigd in, of naaste omgeving van, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem en Oss. Bij het bevolkingsonderzoek op 31 mei 1947 zijn in Nederland 280 personen met de naam Perquin geregistreerd, woonachtig in 47 plaatsen. Vrijwel alle personen uit dit onderzoek zijn in de stamboom terug te vinden.

Lees ook de aanwijzingen over de uitvoering van deze stamboom.


naar top van pagina - to top of page

© Uit deze homepage mogen geen gegevens worden overgenomen voor commerciŽle doeleinden.terug naar vorige pagina