terug naar start pagina - back to homepage

Genealogie van het geslacht PerquinEen woord vooraf

Genealogie, het bijhouden van afstammelingen van een verre voorouder, wordt al sinds mensenheugenis in diverse vormen bedreven. De hier gekozen vorm geeft het verband aan tussen personen met de familienaam Perquin.

De naam Perquin komt in Nederland het eerst voor in 1627.
In dat jaar koopt ene Jean Perquin op het Nonnenveld in Breda enige huisjes en vestigt zich daar definitief met vrouw en drie kinderen. In het Spaanse leger was Jean Perquin mineur, een militair specialist in explosieve stoffen.
Rond het jaar 1930 is van het geslacht Perquin in Nederland al een uitgebreid overzicht gemaakt door pater Dominicaan Guala Nicolaas Perquin (1888-1971). Daarin zijn, vanaf de zestiende eeuw tot aan het jaar 1940, al veel gegevens over familie te vinden. Diverse leden van de familie Perquin zijn nog in het bezit van dit overzicht. Hoewel een aanwijzing of bewijs niet wordt gegeven is een mogelijke afkomst van Jean Perquin toegeschreven aan de, uit ItaliŽ afkomstige, kooplieden met de naam Porquin.
In 1989 ontving de familie een prospectus van een merkwaardig boek dat gaat over het leven en zelfbeeld van Lowys Porquin. Het boek, geschreven door Meriam Greilsammer, heeft de titel "Een pand voor het paradijs". In een begeleidend schrijven is aangegeven dat het boek zou gaan over de voorouders van het geslacht Perquin in Nederland. Echter ook in dit boek is daarvan geen bewijs te vinden.
Beide bronnen waren wel de aanleiding om, voor verspreiding in kleine kring, van het geslacht Perquin een nieuw overzicht, in boekvorm, te maken.
In 1991 kreeg de familie, op initiatief van een aangetrouwd familie-lid, een uitnodiging voor een familie-reŁnie in de K.R.O. Studio te Hilversum. Bij uitzondering stelde deze omroepstichting de studio ter beschikking aan omdat haar bestaan te danken is aan de stichter Pastoor Pater L.H. Perquin O.P.
Op deze reŁnie is het nieuwe overzicht van het geslacht Perquin in boekvorm getoond. Voor het gemaakte nieuwe overzicht van het geslacht bleek grote interesse te bestaan. Velen hebben gevraagd daarvan een exemplaar te mogen ontvangen. Dankzij de spontane medewerking van veel familieleden kon de stamboom verder uitgebreid en aangevuld worden, ook met veel gegevens van de huidige generaties.
Echter bleek bij de uitwerking van alle nieuwe gegevens dat niet iedereen op de bestaande gegevens waren aan te sluiten. Daarvoor moest nog in diverse stads-, rijks- en andere archieven nader onderzoek worden verricht.
Gebleken is dat alle personen met de naam Perquin in Nederland inderdaad afkomstig zijn van dezelfde stamvader, Jean Perquin.
Omdat over de Italiaanse afkomst bij de familie geen twijfels bestonden zijn toen de bestaande gegevens daarover zonder meer overgenomen.
Begin 1994 is aan, alle op de reŁnie aanwezige familieleden, de vernieuwde en uitgebreide stamboom, in boekvorm, aangeboden.

In 2003 zijn de gegevens in vrijwel gelijke uitvoering op internet gezet, voornamelijk om de familie op de hoogte te houden van eventuele nieuwe aanvullingen en verbeteringen. Uit privacy overwegingen zijn op internet de gegevens van de huidige generaties weggelaten.
Uit reacties op de homepage is naar voren gekomen dat de aangegeven Italiaanse afkomst van het Nederlandse geslacht Perquin twijfelachtig is. In de ingezonden tekst "Jean Perquin (ca. 1590 - 1663) en zijn familie" is daarover meer te lezen.
Nader onderzoek heeft opgeleverd dat de naam Perquin ook in de regio Lorraine in Noord Oost Frankrijk voorkomt. Dat gebied viel toentertijd onder de Zuidelijke Nederlanden. Deze afkomst uit de vroegere zuidelijke Nederlanden komt veel meer overeen met de diverse nog gevonden aanwijzingen.
In de tijd dat Jean Perquin geboren moet zijn blijken daar helaas alle kerkelijke archieven te zijn vernietigd. De ware afkomst is daarmee niet met zekerheid vastgesteld kunnen worden. De jaren lange speurtocht naar de afkomst van Jean Perquin heeft uiteindelijk niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Toch is het werk niet voor niets geweest. De afkomst van het geslacht is daarmee meer in overeenstemming gekomen met de aanwijzingen die in de archieven zijn te vinden.

In de homepage zijn nu ook de verkregen gegevens over het Franse geslacht Perquin opgenomen. De vele gegevens over het geslacht Porquin zijn ook nog te vinden, echter nu losstaand van het geslacht Perquin.

Aanvullingen of verbeteringen zijn welkom

Stuur een reactie

.

naar top van pagina - to top of page

© Uit deze homepage mogen geen gegevens worden overgenomen voor commerciŽle doeleinden.terug naar vorige pagina


>